Fornlämningar

I Halland finns gott om spännande fornlämningar såsom gravhögar, gravfält, ruiner och bo- och offerplatser. Ge dig ut i det hallandska landskapet och upplev historiens vingslag. 

Visa som: Lista - Karta   Sortera: Alfabetiskt - Slumpvis
 • Ruin efter Sjöboholms sätesgård

  År 1574 blev Sjöboholm sätesgård för en adelsfamilj och brukades i 250 år. På 1830-talet övergavs gården troligen på grund av m...

   
 • Vrenninge gravfält

  Gravfält från järnåldern och det har använts under högst 400 år. Här finns järnålderns samtliga gravtyper med stensättningar, d...

   
 • Gamla gravstenar på Förlanda kyrkogård

  På Förlanda kyrkogård finns en del gravplatser som kallas äktastäder. De är inga vanliga familjegravar för när en ny ägare kom ...

   
 • Kung Ises gravhög

  Graven är en av Hallands mäktigaste gravhögar från bronsåldern med utsikt över Lagan. Kung Ise var troligen traktens hövding so...

   
 • Lagaholms fästning

  En försvarsanläggning med ursprung i 1200-talet, byggd för att kontrollera trafiken över ån Lagan. Kung Christian IV lät modern...

   
 • Broåsens gravfält

  Broåsen är en israndbildning som under långa tider utnyttjats som gravfält. Här finns över 60 gravmonument från olika tider. ...

   
 • Vägvisaren

  Den gamla vägvisaren är från år 1777 och har blivit en symbol för Unnaryd. Vägvisaren står ungefär två kilometer öster om Södra...

   
 • Limmahögarna

  Här finns två stora gravhögar från bronsåldern 1500-500 f Kr. Den största mäter 15 meter i diameter och är ca 3 meter hög. Höga...

   
 • Örelids gravfält

  Under bronsåldern och den äldre järnåldern begravde folket som bodde på Örelid sina döda på denna höjd. 36 resta stenar och fyr...

   
 • Li järnåldersgravfält

  Li Järnåldersgravfält vid Fjärås Bräckas kant är ett av Sveriges största järnåldersgravfält med över 100 resta bautastenar, den...

   
 • Lugnarohögen

  Lugnarohögen är en unik bronsåldersgrav som är cirka 3 000 år gammal. Den är en 8 meter lång skeppsättning och ligger under jor...

   
 • Särestads gravfält och Hagbards kulle

  På Särestads gravfält finns många forntida gravar, såsom stensättningar, en treudd, resta stenar och ett tiotal högar. Här ligg...

   
 • Vrangsrör

  Stor bronsåldersröse 17 m i diameter och 1,6 m högt. Mitt i rösets plana krön finns en grop. Det är möjligt att Vrangsrör räkna...

   
 • Falkenbergshus ruiner

  Uppfördes mot 1200-talet som en borg vid ån Ätrans sista fors mot västerhavet och var den danska kungamaktens utpost mot norr. ...

   
 • Sallebergets gravfält

  År 1911 gjorde fornforskaren JF Eneström en utgrävning av en av högarna och fann en hällkista. Vid utgrävningen konstaterades a...

   
 • Runstenen i Kvibille kyrka

  Runstenen som är inmurad i korets södra yttervägg i Kvibille kyrka är från kristen tid och har texten: Evi och Turgot lade sten...

   
 • Nissaryds Skans

  Nissaryds skans är ett minne från tiden när Sverige och Danmark ständigt låg i krig med varandra. Kung Gustav Vasa gav order at...

   
 • Bedjarör gravfält

  Bedjarör är ett gårdsgravfält med unika gravar från äldre järnåldern. Gravfältet är 55 m långt och 40 m brett. Dess centrum avg...

   
 • Ivars kulle

  Halland största bronsåldergravhög, 7 meter hög och 50 meter i diameter. I graven påträffades tre gravar från äldre bronsåldern....

   
 • Övregårds gravfält

  Ett väl röjt och vårdat järnåldersfält och ett av Hallands största. Gravfältet vid Övregård finns ett 30-tal gravar av olika ty...

   
 • Hunehals borgruin

  Ruinerna efter den medeltida borgen Hunehals ligger ute på Hanhalsholme. Det var greve Jacob Nielsen lät i slutet av 1200-talet...

   
 • Tönnersa gravhögar

  Gravhögarna på höjden är en form av släktgravar och typiska för skandinavisk bronsålder. De är särskilt talrika här kring Tönne...

   
 • Tannhults såg och kvarn

  Utmed bäcken i Tannshult finns ruinerna av en 1800-tals såg och längre upp finns även rester efter en kvarn. Sågen är belägen u...

   
 • Knäreds kyrkoruin

  Knäreds kyrkohistoria är ovanligt intressant. Ruinen efter medeltidskyrkan, daterad till 1200-talet, är markerad med ett högt k...

   
 • Tånga Linbasta

  Tånga linbasta är ett torkhus för lin och ligger utmed vandringsleden Jälluntoftaleden. Den knuttimrade bastan uppfördes urspru...

   
 • Hällristning i Förlanda

  I bergshällen vid sockenmagasinet i Förlanda finns en hällristning - kanske Hallands enda. Vad figurerna föreställer vet man in...

   
 • Påarps järnåldersgravfält

  Hallands största gravfält med ca 220 gravar och är nästan 2000 år gammalt. Järnåldersmänniskor använde material från det naturl...

   
 • Vessige gravhög

  Stor gravhög i norra delen av Veinge. Kullen innehåller en äldre gånggrift från stenåldern som byggts om till hällkista i slute...

   
 • Tidemans holme

  Här finns lämningar efter en medeltida befästning med en 85 m lång vall och en 65 m lång vallgrav. Innanför vallgraven finns en...

   
 • Skålgropar i Förlanda

  De små groparna i bergshällen framför sockenmagasinet i Förlanda kallas skålgropar. Troligen är det bronsålderns förlandabor so...

   
 • Tolarpsgraven

  En av Hallands största och bäst bevarade gånggrifter finns i Tolarp. I nära 4000 år har den funnits här. Gravkammaren mäter 3 g...

   
 • Hagbards Galge

  Hagbards galge är fyra gåtfulla stenar i par av olika bergarter och med hällristningar. Varje sten väger ca fyra ton. Stenarna,...

   

Förfrågan


* Obligatoriska fält


ty:

Bokningsförfrågan
* Obligatoriska fält


ty: