Historiska platser

Halland är fullt av historiska platser, allt från slagfält och minnesstenar till kyrkor och fornlämningar. Här får du tips på platser att besöka, några mer välkända än andra. 

Visa som: Lista - Karta   Sortera: Alfabetiskt - Slumpvis
 • Tönnersa gravhögar

  Gravhögarna på höjden är en form av släktgravar och typiska för skandinavisk bronsålder. De är särskilt talrika här kring Tönne...

   
 • Vessige gravhög

  Stor gravhög i norra delen av Veinge. Kullen innehåller en äldre gånggrift från stenåldern som byggts om till hällkista i slute...

   
 • Gränsstenen Knysta Hall

  Mitt i Rydöbruk ligger ett 10 m högt flyttblock. Det kallas sedan gammalt Knysta Hall och är ett av de 40 gränsmärken inom Hylt...

   
 • Kung Ises gravhög

  Graven är en av Hallands mäktigaste gravhögar från bronsåldern med utsikt över Lagan. Kung Ise var troligen traktens hövding so...

   
 • Tannhults såg och kvarn

  Utmed bäcken i Tannshult finns ruinerna av en 1800-tals såg och längre upp finns även rester efter en kvarn. Sågen är belägen u...

   
 • Nösslinge kyrka

  Kyrkan har anor från medeltiden men renoverades under 1800-talet men återställdes i mer ursprungligt skick 1950. I kyrkan finns...

   
 • Påarps järnåldersgravfält

  Hallands största gravfält med ca 220 gravar och är nästan 2000 år gammalt. Järnåldersmänniskor använde material från det naturl...

   
 • Axtornastenen

  Slaget vid Axtorna var ett av de största i nordisk historia. 20 000 man kämpade, 3000 stupade. Omgivningen runt slagfältet har ...

   
 • Gravsten på Färgaryds kyrkogård

  Unik gravsten med tre uthuggna människohuvuden. Rest till minne av Cicilia som på 1600-talet blev ofrivilligt gift med två män....

   
 • Femsjö Kyrka

  Ursprungligen en 1100-tals kyrka som raserades efter nordiska sjuårskriget 1563-70. Kyrkan präglas av 1700-talet då tornet bygg...

   
 • Hökafältet

  Naturreservat med mycket höga sanddyner innanför stranden. Här finns också härliga vandringar genom tallskogen och ett rikt väx...

   
 • Kolerakyrkogården i Ugglarp

  I augusti 1853 kom koleran till Ugglarp. Sjöman Henrik Svensson kom hem till Ugglarp och var vid hemkomsten sjuk. Två dagar sen...

   
 • Lagaholms fästning

  En försvarsanläggning med ursprung i 1200-talet, byggd för att kontrollera trafiken över ån Lagan. Kung Christian IV lät modern...

   
 • Svartrå Kyrka

  Svartrå kyrka är en sevärdhet, inte minst för de märkliga takmålningarna, utförda på 1700-talet mot en fond i blått. I öster fr...

   
 • Li järnåldersgravfält

  Li Järnåldersgravfält vid Fjärås Bräckas kant är ett av Sveriges största järnåldersgravfält med över 100 resta bautastenar, den...

   
 • Minnessten om slaget vid Halmstad 1676

  En minnessten av slaget vid Fyllebro 17 augusti 1676 då svenskarna slog tillbaka den danska styrka som försökte återerövra Hall...

   
 • Gathenhielmska gravkoret

  I det Gathenhielmska gravkoret, beläget i källaren i det östra tornet i Onsala kyrka, vilar den berömda kaparkaptenen Lars Gath...

   
 • Tidemans holme

  Här finns lämningar efter en medeltida befästning med en 85 m lång vall och en 65 m lång vallgrav. Innanför vallgraven finns en...

   
 • Lützowska monumentet

  Minne över Lützow, en tysk officer i dansk tjänst. Enligt stenens inskription nedgjorde han ensam 17 svenskar innan han stupade...

   
 • Knäreds kyrkoruin

  Knäreds kyrkohistoria är ovanligt intressant. Ruinen efter medeltidskyrkan, daterad till 1200-talet, är markerad med ett högt k...

   
 • Falkenbergshus ruiner

  Uppfördes mot 1200-talet som en borg vid ån Ätrans sista fors mot västerhavet och var den danska kungamaktens utpost mot norr. ...

   
 • Örelids gravfält

  Under bronsåldern och den äldre järnåldern begravde folket som bodde på Örelid sina döda på denna höjd. 36 resta stenar och fyr...

   
 • Kallbadhuset

  I Varberg började man med havsbad på 1820-talet. Badet bestod då av en badflotte med sump, en flytande bassäng med botten av tr...

   
 • Tånga Linbasta

  Tånga linbasta är ett torkhus för lin och ligger utmed vandringsleden Jälluntoftaleden. Den knuttimrade bastan uppfördes urspru...

   
 • Minnesstenen över freden i Knäred

  Sjöaredsstenen är en minnessten av 1613 års fred med Danmark. Fram till 1645 var Knäred gränsbygd mellan Sverige och Danmark. 1...

   
 • S:t Clemens kyrka

  Kyrkan byggdes 1225 åt Sankt Clemens, sjöfaranas och köpmännens helgon. Kyrkan har fyra korfönster av Halmstadsgruppens Erik Ol...

   
 • Norre Port

  Norre Port byggdes 1601 och är den enda kvarvarande stadsporten av de fyra som funnits i Halmstad. Genom porten gick dåvarande ...

   
 • Alebo hälsokälla

  Hälsokällan ligger i Unnaryd vid kulturminnesmärkta Alebo Pensionat. Källan har varit känd sedan 1600-talet och än idag rinner ...

   
 • Tönnersjö kyrka

  Kyrkan byggdes i romansk stil på 1100-talet och försågs med gotiska tegelvalv på 1400-talet. I mitten på 1800-talet tillbyggdes...

   
 • Vippentorpet

  Vippentorpet är en stuga med anor från 1700-talet. Bostadsdelen är knuttimrad. Några riktiga fönster finns inte. Istället komme...

   
 • Vrangsrör

  Stor bronsåldersröse 17 m i diameter och 1,6 m högt. Mitt i rösets plana krön finns en grop. Det är möjligt att Vrangsrör räkna...

   
 • Limmahögarna

  Här finns två stora gravhögar från bronsåldern 1500-500 f Kr. Den största mäter 15 meter i diameter och är ca 3 meter hög. Höga...

   
 • Jälluntofta Kyrka

  Kyrkan är vackert belägen vid sjön Jällunden och byggdes 1860-62 på grunden till den gamla kyrkan från 1200-talet. Den är oförä...

   
 • Ivars kulle

  Halland största bronsåldergravhög, 7 meter hög och 50 meter i diameter. I graven påträffades tre gravar från äldre bronsåldern....

   
 • Rävinge kyrka

  Ursprungligen en 1100-talskyrka med senare tillbyggnader. 1759 fick kyrkan ett torn av sten med en träöverdel, tornet blev sena...

   
 • Hällristning i Förlanda

  I bergshällen vid sockenmagasinet i Förlanda finns en hällristning - kanske Hallands enda. Vad figurerna föreställer vet man in...

   
 • Fjärås kyrka

  Kyrkans äldsta delar går tillbaka till 1100-talet men har sedan tillbyggts i flera omgångar. Stora delar av kyrkan revs åren 17...

   
 • Slaget vid Halmstad 1676

  Härifrån har du utsikt över platsen där slaget om Halmstad som ägde rum år 1676 under skånska kriget också känt som slaget vid ...

   
 • Mårtagården

  Mårtagården är en kaptensgård från 1780 och Hallands första kulturreservat. Gården öppen för visningar under sommaren. Gårdarn...

   
 • Tullbron i Falkenberg

  Tullbron är Falkenbergs mest kända byggnadsverk. Arkitekten hette Carl Hårleman och efter hans död fullföljde Carl Cronstedt ri...

   
 • Hunehals borgruin

  Ruinerna efter den medeltida borgen Hunehals ligger ute på Hanhalsholme. Det var greve Jacob Nielsen lät i slutet av 1200-talet...

   
 • Sankt Sigfrids källa

  Märklig triangelformad bildning i granithäll strax väster om vägen mellan Femsjö och Simlångsdalen. Ur det trekantiga hålet rin...

   
 • Veinge kyrka

  Ursprungligen en 1100-talskyrka i romansk stil med tillbyggda gotiska tegelvalv. Tornet byggdes omkring år 1800 och ersatte då ...

   
 • Tolarpsgraven

  En av Hallands största och bäst bevarade gånggrifter finns i Tolarp. I nära 4000 år har den funnits här. Gravkammaren mäter 3 g...

   
 • Skottorps slott

  Skottorps slott uppfördes ursprungligen av Frans Joel Örnestedt på 1670-talet efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. Slottet ...

   
 • Kvarnen i Knäred

  Kvarnen i Knäred är troligen från 1600-talet, men förmodligen ännu äldre och ligger precis vid Krokån, där också ett sågverk lå...

   
 • Askome kyrka

  På 1500-talet brann den medeltida kyrkan ned och ersattes av en ny, som blev för liten i slutet av 1700-talet. En ny kyrka i st...

   
 • Runstenen i Kvibille kyrka

  Runstenen som är inmurad i korets södra yttervägg i Kvibille kyrka är från kristen tid och har texten: Evi och Turgot lade sten...

   
 • Minnessten över Lunkan

  Rickard Dybeck skrev "Du gamla, du friska" och den framförds första gången 1844 vid en aftonunderhållning i Stockholm. Operasån...

   
 • Onsala Kyrka

  Kyrka med anor från 1200-talet och ombyggd på 1600-talet. Kyrkan har praktfulla målningar från 1700-talet och en sevärd dopfunt...

   
 • Abilds kyrka

  Abilds kyrka är en av Hallands vackraste medeltidskyrkor. Kyrkan byggdes under 1100-talets slut och helgades åt Johannes Döpare...

   
 • Bockstensmosse

  I Åkulla Bokskogar utanför Varberg är fyndplatsen för Bockstensmannen, som påträffades den 22 juni 1936. Dagen före midsommaraf...

   
 • Bexells talande stenar

  Mitt ute i skogen finns inskriptioner i stenar och hällar. Talesätt, sentenser och namn på berömda män och män som en gång vari...

   
 • Skålgropar i Förlanda

  De små groparna i bergshällen framför sockenmagasinet i Förlanda kallas skålgropar. Troligen är det bronsålderns förlandabor so...

   
 • Steninge kyrka

  Medeltidskyrka som försågs med ett torn 1806. 1826 förlängdes kyrkan men sedan dess har inte exteriören ändrats nämnvärt. 1932 ...

   
 • Breareds kyrka

  Breareds kyrka är av medeltida ursprung, kanske så gammal som från 1200-talet. Den är uppförd av putsad gråsten i romansk stil ...

   
 • Kungastenen i Grötvik

  Minnessten vid Grötviks stenbrott med tre kungars inskriptioner. Det är de tre Bernadottarna Oscar II, Gustaf VI Adolf och Carl...

   
 • Hagbards Galge

  Hagbards galge är fyra gåtfulla stenar i par av olika bergarter och med hällristningar. Varje sten väger ca fyra ton. Stenarna,...

   
 • Ruin efter Sjöboholms sätesgård

  År 1574 blev Sjöboholm sätesgård för en adelsfamilj och brukades i 250 år. På 1830-talet övergavs gården troligen på grund av m...

   
 • Vägvisaren

  Den gamla vägvisaren är från år 1777 och har blivit en symbol för Unnaryd. Vägvisaren står ungefär två kilometer öster om Södra...

   
 • Sallebergets gravfält

  År 1911 gjorde fornforskaren JF Eneström en utgrävning av en av högarna och fann en hällkista. Vid utgrävningen konstaterades a...

   
 • Varbergs Fästning

  Första borgen uppfördes 1287-1300 på ett vårdkaseberg. Påbyggd i slutet under 1500-talet till 1618 av Christan IV och var länge...

   
 • Eldsberga kyrka

  Välbevarad kyrka från 1100-talet i romansk stil. I slutet av 1600-talet fanns ett trätorn vid västgaveln, som år 1892 ersattes ...

   
 • Halmstads Slott

  Vackert slott från 1610-talet uppförd av danske kungen Christian IV. Den södra längan var kungahuset och slottet användes då so...

   
 • Brunnsbacka sågkvarn

  Restaurerad såg, kvarn och stickhyvel från 1700- och 1800-talen. Sågkvarnen är den förnämsta i sitt slag i Halland och blev byg...

   
 • Olof von Dalins minnessten

  Stenen restes 1957 till minne av Hallands störste författare. Dalin föddes i Vinbergs Prästgård 1708. Han var kunglig bibliotek...

   
 • Nissaryds Skans

  Nissaryds skans är ett minne från tiden när Sverige och Danmark ständigt låg i krig med varandra. Kung Gustav Vasa gav order at...

   
 • Snöstorps Kyrka

  Arkitekt Emil Langlet var influerad av de romerska rundkyrkorna och bysantisk byggnadskonst, vilket förklarar varför kyrka fått...

   
 • Getinge kyrka

  De äldsta delarna av kyrkan härstammar från medeltiden. År 1776 utfördes en omfattande renovering där kyrkan fick ett nytt välv...

   
 • Vrenninge gravfält

  Gravfält från järnåldern och det har använts under högst 400 år. Här finns järnålderns samtliga gravtyper med stensättningar, d...

   
 • Minnessten över stenarbetare

  Minnessten över stenarbetare i Söndrums stenbrott och den invigdes 1973. Stenbrytningen i Söndrum påbörjades i mitten av 1800-t...

   
 • S:t Nikolai kyrka

  Kyrkan har sitt namn efter de sjöfarandes helgon och omnämndes första gången år 1432. En stor brand bröt ut i Halmstad år 1619,...

   
 • Broåsens gravfält

  Broåsen är en israndbildning som under långa tider utnyttjats som gravfält. Här finns över 60 gravmonument från olika tider. Å...

   
 • Kungsbacka kyrka

  På Stortorget i Kungsbacka kan du se markeringar efter stadens tre första kyrkobyggnader. Den ursprungliga stavkyrkan ersattes ...

   
 • Särestads gravfält och Hagbards kulle

  På Särestads gravfält finns många forntida gravar, såsom stensättningar, en treudd, resta stenar och ett tiotal högar. Här ligg...

   
 • Bedjarör gravfält

  Bedjarör är ett gårdsgravfält med unika gravar från äldre järnåldern. Gravfältet är 55 m långt och 40 m brett. Dess centrum avg...

   
 • Karl XI:s brunn

  Gammal brunn invid ödekyrkogården i Knäred, enligt sägnen red Karl XI förbi, han kom från Halmstad, hade övernattat i Vekabygge...

   
 • Minnessten över Elias Fries

  Minnessten över den kände botanisten och svampexperten samt hans prästsläkt. Stenen står placerad framför Femsjö Präsgård och t...

   
 • Gamla gravstenar på Förlanda kyrkogård

  På Förlanda kyrkogård finns en del gravplatser som kallas äktastäder. De är inga vanliga familjegravar för när en ny ägare kom ...

   
 • Våxtorps kyrka

  Kyrkan är en vitrappad stenkyrka och är Hallands enda i utpräglad trappgavelstil som tecken på det danska inflytandet. Kyrkans ...

   
 • Rosensparrestenen

  Minnessten över den danske krigskommisarien Sten Rosensparre, som stupade här i samband med slaget vid Axtorna 1565.

   
 • Ebbaredsstugan

  Ebbaredstugan är en ryggåsstuga från 1824. Intill finns bygdemuseum med keramik och saker från gamla apoteket i Laholm. Stugan ...

   
 • Skummeslövs kyrka

  En av Hallands äldsta kyrkor från tidigt 1100-tal eller möjligen något av de sista åren på 1000-talet. Kyrkan har vackra träsku...

   
 • Kvibille kyrka

  En romansk kyrka från tidig medeltid som har renoverats i omgångar. Innertaket har mycket vackra takmålningar utförda av målarm...

   
 • Kolerakyrkogården på Fjärås Bräcka

  På kolerakyrkogården vilar de fjäråsbor som dog under en epidemi år 1834. Det står några gravstenar kvar och församlingen reste...

   
 • S:t Laurentii kyrka

  Kyrkans äldsta delar är sannolikt från 1300-talet och under krigsåren på 1500-talet brändes kyrkan ner, men byggdes upp igen. T...

   
 • Asige kyrka

  Ursprungligen en medeltidskyrka som byggdes om 1847. Då tillbyggdes det massiva västtornet med spira. Kyrkans äldsta delar är d...

   
 • Övregårds gravfält

  Ett väl röjt och vårdat järnåldersfält och ett av Hallands största. Gravfältet vid Övregård finns ett 30-tal gravar av olika ty...

   
 • Holms kyrka

  Romansk 1100-talskyrka och det som är kvar från den tiden är bland annat den vackra absiden öster om koret samt koret och vägga...

   
 • Axtorna skvaltkvarn

  Axtorna skvaltkvarn är uppförd omkring år 1800 och användes fram till år 1918. Kvarnen är omsorgsfullt restaurerad och fick nyt...

   
 • Kvibille avrättningsplats

  Vid tinget i Kvibille avkunnades domar över grövre brott, till och med dödsstraff. Avrättningarna brukade forma sig till verkli...

   
 • Lugnarohögen

  Lugnarohögen är en unik bronsåldersgrav som är cirka 3 000 år gammal. Den är en 8 meter lång skeppsättning och ligger under jor...

   

Förfrågan


* Obligatoriska fält


ty:

Bokningsförfrågan
* Obligatoriska fält


ty: