Kvarnfallet i Knäred

Kvarnfallet ligger i Krokån, som är ett biflöde till Lagan. Kvarnfallet är inte känt för sin fallhöjd men fallet har vacka gnejsformationer. Det går att bada i fallet men var försiktig. Omgivningen kring Krokån utanför Knäred erbjuder ett härligt friluftsliv med vandringsleder.  

Vid fallet ligger Knäreds kvarn, som har restaureras och återinvigdes 2013. Både Kvarnen och Kvarnfallet är värt ett besök och det finns en vacker fikaplats precis vid kvarnen.

Kommun

Laholm