Lekplats Skogsallén/Bissmarksgatan 12

Lekplatsen ligger mitt i stan och har gungor, armgång, rotationslek och vippgungor. Den är dessutom tillgänglighetsanpassad.

Läs mer »

Kommun

Bissmarksgatan 15
434 31 Kungsbacka

0300-83 45 95