Påskbergets Lekplats

På lekplatsen i Påskbergsskogen finns klassiska lekredskap såsom en trädkoja, gungor och sandlåda, och även skogen runtomkring lockar till fantasifull lek.

Läs mer »

Kommun

Påskbergsskogen/Danska vägen
Varberg

0340-868 00