Noaks arks lekplats

I Anderbergsparken finns sedan 2007 en temalekplats med temat Noaks ark. Lekplatsen är upplyst kvällstid och är delvis tillgänglighetsanpassad.

I skogspartiet intill temalekplatsen finns en mer naturlik lekplats uppbyggd av stockar, sten och rep med mycket klätterlek. I anslutning till spontanidrottsplatsen finns en modern lekutrustning i form av en motorikbana. Parkering är möjlig utmed hela Andersbergsringen samt Andersbergs centrum. Bänkar, bord och grillplats finns i anslutning till lekplatsen.

Bänkar och bord: Ja
Grillplats: Ja
Belysning: Ja

Kontaktuppgifter

Andersbergsparken
Halmstad

035-12 02 00