Sagoängens lekplats

Sagoängen på Galgberget är en plats för lek som byggts med inspiration från naturen med gott om klätterträd. Vid Sagoängen finns också en lekplats som är speciellt utformad för barn med funktionshinder.

För att lätt ta sig ut på Galgberget och vidare till Sagoängen finns en tillgänglighetsanpassad gångväg via Lasarettsrampen. Bänkar, bord, offentlig toalett, grillplats och parkering finns i anslutning till lekplatsen.

Bänkar och bord: Ja
Grillplats: Ja
Belysning: Ja
Toalett: Ja
Parkering: Ja

Kontaktuppgifter

Galgberget
Halmstad

035-12 02 00