Map at halland.se

On the halland.se map, you can combine your selected accommodation with tips for events, activities, destinations, and outdoor and cultural experiences.

To use the map:
Click on one or more of the categories under the map to make them appear on the map.
Click on the icons to read more. To deselect the chosen category, click on it again.

Download the printed Halland tourist map for 2016-2017 » (PDF, 6MB)
It will give you ideas for places to visit as well as tourist information in Halland.

The printed tourist map can be ordered, see Broschures (from June 16, 2016).

 

Accommodation

 • Bed & Breakfast
 • Camping sites
 • Hotels
 • Cottages
 • Youth hostels

Events

 • Dance performances
 • Festivals
 • Folk festivals
 • Markets
 • Music
 • Fairs
 • Varity shows
 • Sport
 • Theatre
 • Exhibitions

Food experiences

 • Cafés
 • Ice cafés in Halland
 • Farm shops
 • Restaurants

Experiences

 • Cycling
 • Cycling packages
 • Canoeing and surfing
 • Hiking
 • Hiking packages
 • Other activities
 • Bathing places
 • Accessible beaches
 • Places to visit
 • Arts and crafts
 • Museums
 • Ancient monuments
 • Churches
 • Memorial stones
 • Battlefields
 • Works of art
 • Nature reserves
 • Lookout points
 • Waterfalls
 • Castles
 • World heritage

Conferences

 • Conferences by the sea
 • Conferences in the country
 • Conferences in town
 • Congresses and fairs
 • Small conference centers
 • Large conference centers

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-mail bus@bus.se.